Каталог лабораторного оборудования: ВЭЖХ, МС, ГХ/МС, ИК, ЯМР, центрифуги от Ажилент, Бекман, Вариан и других производителей.

Latest Products

Top ten Products

HP 5890 A GC with Dual ECD

hp5890anopid1-150x150[1]

LabAlliance Flash 100 Digital Pump

5014-150x150

New Leybold D16 B Vacuum Pump

10908-150x150

Agilent/HP 1100 VWD and Quat Pump System

1100-quat-vwd-w-150x150[1]

HP 1050 Series HPLC System with UV-VIS Detector

hp-1050-with-uv-vis-detecto-150x150[1]

HP 5890 A GC with ECD

hp5890anopid-150x150[1]