Каталог лабораторного оборудования: ВЭЖХ, МС, ГХ/МС, ИК, ЯМР, центрифуги от Ажилент, Бекман, Вариан и других производителей.

Latest Products

Top ten Products

Precision Differential Refractive Index Detector IOTA 2

10392-150x150

NEW XDS5 Dry Vacuum Pump

6501-150x150

HP 1050 Quaternary HPLC Pump

hp1050pump-150x150[1]

HP 5890 A GC with ECD

hp5890anopid-150x150[1]

Flom Gastorr Model TG-14 4-Channel Degasser

10322-150x150

NEW Agilent MSD Vacuum Pump (GLD-040)

10139-150x150